דבר המנכ"ל

להתעדכן בכל מה שנעשה בתאגיד השידור הישראלי