כאן קול המוסיקה - פירוט לוח השידורים

שידורי "כאן קול המוסיקה", 14.2.18 עד 6.3.18

  1. יום ראשון 22.7.18, תשעה באב
  2. שבת 21.7.18, ערב תשעה באב
  3. יום שישי 20.7.18
  4. יום חמישי 19.7.18
  5. יום רביעי 18.7.18
  6. יום שלישי 17.7.18