כאן קול המוסיקה - פירוט לוח השידורים

שידורי "כאן קול המוסיקה", 14.2.18 עד 6.3.18

  1. יום ראשון 18.3.18
  2. יום שבת 17.3.18
  3. יום שישי 16.3.18
  4. יום חמישי 15.3.18
  5. יום רביעי 14.3.18