חפש
Languages

חופש המידע ופרסומים

בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 מאפשר לכל אזרח ישראלי או תושב, לקבל מידע מהתאגיד בהתאם להוראות חוק זה. 

פנייה לקבלת מידע כרוכה בתשלום אגרת בקשה על סך ‏20 ש"ח ובהתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.

בקשה לקבלת מידע תוגש לממונה על חופש המידע על גבי הטופס המצ"ב - להורדת הטופס.

מס' טלפון: 076-8098239
כתובת למשלוח פנייה במייל: Meida@kan.org.il