צילום: Shutterstock

מה יעשה אדם זקן שמפחד להגיע לבית הכנסת בראש השנה מצד תקיעת שופר?

הלכות חגי תשרי בצל קורונה | דיני תקיעה בשופר

הרב בן-ציון מוצפי: הוא יכול להגיע ולעמוד במרחק מסוים. את קול השופר ניתן הרי לשמוע גם למרחוק והתוקע מתכוון להוציא את כל השומעים ידי חובה. אז במקרה של אדם הנמצא בסיכון, הוא יעמוד בחוץ, באיזה מקום שהוא או יישב באיזה מקום שהוא, ישמע את קול השופר ויצא ידי חובה. אין בזה שום בעיה. אפשר להסתדר אם רוצים, הכל אפשר להסתדר. 

(הרב בן-ציון מוצפי | ימי שישי ב-14:00)