צילום: Shutterstock

אישה שלא יכולים להגיע לבית הכנסת כדי לומר התרת נדרים בגלל צורך בבידוד, איך תצא ידי חובה?

הלכות חגי תשרי בצל קורונה | דיני תפילה בימים הנוראים

הרב בן-ציון מוצפי: מספיק שהבעל, הבן או מי מהקרובים נמצא בבית הכנסת. נוסח ההתרה היא שאנו מבקשים מרבותינו "להתיר לנו ולנשינו ולבנינו ולבנותינו ולכל הנלווים אלינו" אז ממילא כולם בכלל ההתרה ואין כאן שום בעיה. או שהאישה יכולה לבקש מהחזן או מכל אדם אחר שנמצא בבית הכנסת שיכוון גם בעדה.

(הרב בן ציון מוצפי | ימי שישי ב-14:00)