צילום: Shutterstock

בדרך כלל בימים הנוראים יש היערכות לישיבה בבית הכנסת וכל אדם יודע היכן מקומו ועל איזה כיסא הוא יושב. השנה אין כיסאות שמורים ובחלק מהמקרים מתפללים בכלל בחוץ על כיסאות פשוטים. איך יצליחו הגבאים לסדר מקומות ישיבה לכל האורחים וגם להתכונן לבואם של מתפללים שאינם חלק מבית הכנסת?

הלכות חגי תשרי בצל קורונה | דיני תפילה בימים הנוראים

הרב יובל שרלו: אנחנו הולכים לקרוא בתחילת פרשת השבוע הקרובה ״אתם  ניצבים היום כולכם לפני ה׳ א-לוקיכם״. עלינו לזכור שאנחנו עומדים לפני הקב״ה כאומה ולא כיחידים או כפרטים. ברגע שיוצאים מנקודת מבט כזו שאנחנו רוצים שכולם יבואו וכולם ימצאו מקום  -לא רק שלא נרחיק אנשים, אלא להפך.   

אפשר לנצל את ההזדמנות הזו של מנייני החצרות והמרפסות כדי לדאוג לכך שכולם יבואו. וברגע שכך נחליט שיהיה, נעשה מאמץ וכל אחד יוכל קצת לצמצם את עצמנו וקצת לא לראות את עצמנו במרכז. כשנפעל כך, ייפתחו מרווחים יותר גדולים לאנשים נוספים לבוא.

ולכן אני מציע להפוך את המניינים השנה מבעיה להזדמנות. יש לנו כרגע הזדמנות עצומה, ממש נפלאה, לעשות מניינים יותר אינטימיים וצנועים, שמזמינים יותר אנשים אליהם. כולם יושבים על כסאות פלסטיק ואין את אותה מסגרת זרה יחסית של בית כנסת, למי שלא רגיל בה, או למי שלא בא תמיד.

ברגע שכל אחד מאיתנו יזכור שהוא רוצה את כלל ישראל, ושהוא רוצה שהתפילה לא תהיה רק עניין אישי שלו או של האנשים שהוא מכיר אלא תפילה פותחת לבבות ושערים, אז תמצאנה הדרכים הטובות ביותר לעשות את זה. ויחד נתפלל שזו תהיה שנה שהקב״ה יפתח לנו שערי אורה, שערי בריאות ושערי תורה.