צילום: Shutterstock

האם מותר לתת נשיקה למזוזה, לספר התורה או לפרוכת בימים של קורונה?

הלכות חגי תשרי בצל קורונה | דיני תפילה בימים הנוראים

הרב יוסף אלנקווה: ראינו רבנן קשישיה וחביביה שהיו מגיעים לפתח בית הכנסת והיה המון עם, ומכיוון שלא כל כך מזדמן שהרב מגיע, היו יוצאים לפתח ומנשקים את ידו. זה נישוק חברתי ובימינו מתבקש לקיים ריחוק חברתי. זה בסדר גמור אם אנשים ינשקו מרחוק. כנ״ל לגבי ספר התורה מפני שיש בעיה. אנשים מנשקים בפה את הספר.

הרב חיים פלאג׳י מביא בספרו על קריאת התורה את ״ישקני מנשיקות פיהו״. כלומר, צריך להשתדל לנשק בפה ולא בידיים. אבל הנישוק הזה צריך להיות שלא יזיק חלילה. לכן היות שבתקופה שלנו היום הנישוקים הללו עלולים להזיק, אפשר גם מרחוק. זה בסדר. ה' יתברך מקבל את הנשיקות באהבה.

(שואל ומשיב | רביעי ב-21:00)