צילום: Shutterstock

האם אדם שנמצא בבידוד יכול לענות לקדיש ולקדושה אם הוא שומע את זה דרך חלון ביתו?

הלכות חגי תשרי בצל קורונה | דיני תפילה בימים הנוראים

הרב עובדיה יוסף: אם אותו האדם משלים מניין, הדבר מורכב יותר מפני שרצוי מאוד מלכתחילה שהמתפללים יהיו במצב שהם רואים זה את זה. אני לא שולל אפשרות שעשירי במציאות כזו של חלון ישתתף במניין, אבל מלכתחילה צריך לעשות כל מאמץ לא להגיע לשאלה הזו אלא לעשות הכל על מנת שיהיה מניין מסודר. בוודאי ובוודאי שאם הוא שומע מהחלון, יכול לענות. הרי הפוסקים דנו אפילו שומע בשידור חי מן הרדיו והשנה רבות עסקנו בכך בפורים ובדברים אחרים. מי ששומע מחלון ביתו - בוודאי שהוא יוצא לידי חובה. אני רק מזכיר שלגבי תקיעות השופר באופן מיוחד – חשוב שהמתפלל יפתח את החלון ממש וגם כן את דלת הבית, על מנת שיוכל לשמוע את תקיעות השופר ולא הבהרה של שופר.

(שואל ומשיב | ימי רביעי ב-21:00)