צילום: Shutterstock

במידה ואין אפשרות לצאת ולשמוע תקיעת שופר, האם כל דיירי הבניין יכולים להתכנס במרפסות ולשמוע תקיעת שומע על ידי אדם שיהיה למטה בבניין או ברחוב ויתקע לכולם?

הלכות חגי תשרי בצל קורונה | דיני תקיעה בשופר

הרב יוסף אלנקוה: הכלל הוא שצריך לשמוע את תקיעות השופר. אם הם יהיו במרפסות וישמעו את תקיעת השופר, יצאו ידי חובתם.

יש סעיף אחד בשולחן ערוך שנכתב על ידי מרן, על פי הרמב"ם והוא נוגע לראש השנה תשפ"א. "מי שתקע ונתכוון להוציא כל השומע תקיעתו, ושמע השומע ונתכוון לצאת לידי חובה, אע"פ שאין התוקע מתכוון לפלוני זה ששמע תקיעתו ואינו יודעו - יצא, שהרי נתכוון להוציא לכל מי שישמענו".

לפיכך, מי שהיה מהלך בדרך או יושב בתוך ביתו ושמע תקיעות משליח ציבור - יצא אם נתכוון לצאת, שהרי שליח ציבור מכוון להוציא את הרבים ידי חובתם.

ועוד מילה לגבי בעלי התוקעים: במיוחד השנה, זו מצווה גדולה לזכות את הרבים. מי שיכול שייצא להסתובב משכונה לשכונה, מרחוב לרחוב ולהשמיע לאנשים את תקיעות השופר, זה דבר חשוב ביותר. אני לא ראיתי יהודי, עם כיפה בראש  או כיפה בלב, שתקיעות השופר לא ירטיטו את לבבו ולא פיעלו את פעולתם.

(שואל ומשיב | ימי רביעי ב-21:00)