צילום: Shutterstock

מה לגבי שימוש במגבונים בשבת לחיטוי משטחים בבתי כנסת וכדומה?

הלכות חגי תשרי בצל קורונה | היגיינה ושמירה על הוראות הבטיחות

הרב יוסף אלנקוה: אתחיל בעניין תקיעות השופר. היות שאין דבר שיכול להדביק יותר מאשר שופרות, חשוב שלכל אחד יהיה את השופר שלו בידו. לא להעביר שופר מאחד לאחד. אם יש תוקעים חדשים ובלתי מיומנים בשל המצב, ניתן לחלק את התקיעות לשלושה חלקים - למשל חלק יהיו בתקיעות דמיושב, חלק בתקיעות דמועמד, וחלק בחזרת הש"ץ של מוסף של ראש השנה. בכל מקרה צריך שלכל אחד יהיה השופר שלו. במידה וזה לא מסתדר, אפשר להחזיק צלוחית משקה אלכוהולי שיכול לבצע חיטוי. ויטבילו את השופר וינערו אותו לאחר מכן ע"מ שיוכלו לדבר הזה.

לגבי המגבונים, החיתוך צריך להיעשות לפני שבת. מכיוון שמדובר בדליים או בשקיות, יש מארזים כאלה ואחרים, צריך לחתוך אותם לפני השבת. לדעת הרב מרדכי אליהו עליו השלום יש בשימוש במגבונים משום סחיטה. ולכן עדיף לקנות לבתי הכנסת מארזים ששולפים אחד אחד ולהשתמש בזה.

לגבי חיטוי מחוץ לבית הכנסת, כל אחד יכול לקחת מארז של מגבונים שיהיו לידו, על מנת להשתמש. יש להשתדל שלא לסחוט אותם. וצריך לעשות הכל על מנת שלא להגיע לדברים שאין צורך בהם. ב"שמירת שבת כהלכתה" יש פרק שלם שעוסק בענייני חיטוי וניתן ללמוד אותו.

(שואל ומשיב | ימי רביעי ב-21:00)