צילום: Shutterstock

לאור המצב ולקראת הימים הנוראיים, יש לא מעט בתי כנסת שהפכו את עזרת הנשים לעזרת גברים, במידה ואין לנשים מקום ראוי להתפלל, נשים יכולות להקים מניינים לעצמן?

הלכות חגי תשרי בצל קורונה | היגיינה ושמירה על הוראות הבטיחות

הרב שלמה אבינר: קודם כל, לא בטוח שצריך לפנות עזרת נשים בשביל להכניס גברים. זה נכון שחובת הגברים היא הרבה יותר גדולה מחובת הנשים. ונכון שנשים יכולות להתפלל ביחידות ולא חייבות להתפלל במניין. אבל נשים נהגו לבוא לבית הכנסת, הרבה נשים, אז מי אמר שאפשר לקחת להן את זה. לא זוכר מי אמר, נדמה לי הרב שך אמר, שאין לקחת לנשים את עזרת הנשים כדי שיהיה לפחות מישהו בבית הכנסת שבוכה בשעת התפילה. כלומר, ייתכן שתפילת הנשים יותר כנה מתפילת הגברים. ועובדה, שלמדנו הרבה הלכות תפילה מחנה. בנוסף, הגברים יכולים לארגן לעצמם מניין בחוץ ואילו הנשים לא בשל עניין צניעות. אז יכול להיות שצריך להשאיר את עזרת נשים לנשים.

עכשיו השאלה אם נשים יכולות לעשות מניין לעצמן. אני חושב שבאולפנות ובמדרשות נשים מתפללות לעצמן ולא מביאים גברים. הן אמנם לא יכולות לומר קדיש וקדושה וברכו, אבל זה לא סוף העולם. עיקר התפילה אינה קדיש, קדושה וברכו, אלא תפילת 18 ובימים הנוראים תפילת עמידה. זה עיקר התפילה.

(שואל ומשיב | ימי שני ב-21:00)