החלטות מישיבות המועצה 2017

מועצה | החלטות מליאת המועצה

החלטות מועצה מישיבה מספר 1 | 24.01.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 2 | 14.02.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 3 | 26.02.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 4 | 07.03.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 5 | 19.03.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 6 | 28.03.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 7 | 03.04.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 8 | 18.04.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 9 | 30.04.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 10 | 28.05.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 11 | 04.06.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 12 | 20.06.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 13 | 11.07.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 14 | 08.08.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 15 | 12.09.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 16 | 24.10.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 17 | 14.11.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 18 | 28.11.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 19 | 12.12.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 20 | 14.12.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 21 | 17.12.2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 22 | 26.12.2017