טיוטת הכללים

טיוטת כללי מועצת תאגיד השידור הישראלי (שידור פרסומות, הודעות חסות, ותשדירים לשירות הציבור), התשע"ז-2017
מועצה | כללים

טיוטת הכללים