t

מי יהיו מנחי האירוויזיון?

אירוויזיון - שאלות ותשובות | איפה ומתי?

את האירוויזיון ינחו ארז טל, בר רפאלי, לוסי איוב ואסי עזר