t

למי לפנות במקרה שאני לא מצליח להגיש בקשה?

אירוויזיון - שאלות ותשובות | אישורי כניסה לעיתונאים וחובבים (אקרדיטציה)

מערכת הרישום Accredion הינה בינלאומית (לא של התאגיד) והיא בניהול של חברת Scrn בשם ה-EBU. פרטים על תקלות ושאלות ניתן להפנות לכתובת המייל  support@accredion.com, או בעמוד הפייסבוק https://www.facebook.com/Accredion או באתר https://accredion.com/support/