t

איפה אוכל לאסוף את התג?

אירוויזיון - שאלות ותשובות | אישורי כניסה לעיתונאים וחובבים (אקרדיטציה)

תגי האקרדיטציה יחכו עם תחילת האירוע במרכז האקרדיטציה, שימוקם בסמוך לאולם ב-EXPO מרכז הירידים. האיסוף יתאפשר עם הצגת תעודה מזהה וחתימה על אישור קוד ההתנהגות במהלך האירוע.