ועדות המשנה

מועצה | הודעות

הרכב ועדות המשנה - 20 בנובמבר 2018, י"ב כסלו תשע"ט

הרכב ועדות המשנה - 21 באוגוסט 2018, י' אלול תשע"ח

הרכב ועדות המשנה - 25 באוקטובר 2017, ה' חשון תשע"ח

הרכב ועדות המשנה - 11 ביולי 2017, י"ז בתמוז תשע"ז