t

אני מעוניין לקיים אירוע עם הקרנה פומבית של שידורי האירוויזיון. האם עליי לקבל היתרים לצורך כך?

אירוויזיון - שאלות ותשובות | הקרנות פומביות של שידורי האירוויזיון

לקבלת מידע נוסף והורדת טופס בקשה להיתר הקרנות פומביות לא מסחריות של אירועי אירוויזיון 2019, כנסו לקישור הבא.


לקבלת מידע נוסף והורדת טופס בקשה להיתר הקרנות פומביות מסחריות של אירועי אירוויזיון 2019, כנסו לקישור הבא.