t

היכן אני יכול לקבל פרטים על חסיון מידע להשתתפות בהצבעה הטלפונית לתחרות האירוויזיון?

אירוויזיון - שאלות ותשובות | שונות

ניתן לקבל פרטים אודות סקירת עיבוד המידע האישי ואודות זכויותך המוגנות בחוק בקישור הבא.

לתקנון המלא באנגלית, לחצו כאן.