t

מהם סידורי הנגישות באירועי האירוויזיון?

אירוויזיון - שאלות ותשובות | נגישות

אירועי האירוויזיון, שני חצאי גמר וגמר, ייערכו ב-14, 16 ו-18 במאי.

אלו סידורי הנגישות באירועים:

- הוקצו מקומות חניה נגישים לרכבים נושאי תו נכה 
- הוקצו מקומות ישיבה מיוחדים עבור אנשים המתניידים בכיסאות גלגלים ובצד כל אחד מהם מקום ישיבה למלווים
- במופעים יוקצו מקומות ישיבה לאנשים המלווים בחיית שירות (יש להגיש בקשה מראש אצל רכז הנגישות שפרטיו מופיעים מטה)
- לרשות הציבור הדורש תועמדנה מערכות עזר לשמיעה
- בתי שימוש נגישים
- ניתן להיעזר בצוות לקבלת ליווי במתחם האירועים במידת הצורך

יועץ הנגישות באירועי האירוויזיון – אבי ורשבסקי – avivar2@gmail.com