מדוע לא מתקבלות התראות?

כאן מסייעים | שאלות נפוצות ודיווח על תקלות ובעיות | בעיות כלליות באפליקציה

היכנסו להגדרות מכשיר הנייד ובדקו שההתראות אינן כבויות. אם הבעיה לא נפתרה, אנו ממליצים על הסרה והתקנה מחדש של האפליקציה.