צילום: Shutterstock

אם אדם נמצא בבידוד ואין באפשרותו לצאת ולשמוע שופר, האם יוצא ידי חובה על ידי שמיעת שופר מרחוק, כלומר מבית כנסת קרוב?

הלכות חגי תשרי בצל קורונה | דיני תקיעה בשופר

הרב עובדיה יוסף: אם מכוונים עליו, כן. אם לא מכוונים עליו - לא. אנחנו מקווים שיהיה לנו מצב טוב. תלוי איפה תוקעים בשופר אם תוקעים בשופר במקום שיש חלל כמו חניה שעושה קול הד של השופר, זה מסבך אותנו בבעיה קשה של "ישמע קול הברה לא יצא". ועוד דבר, שולחן ערוך אומר ששליח ציבור שתוקע מוציא את כולם ידי חובה אבל מי שעובר אחרי הבית כנסת (הושענא דף כט) אם כיוון שליח הציבור – כיוון.  ואם לא כיוון - לא כיוון. אז אם אתה שומע למשל שכן תוקע למישהו בבית - אם הוא כיוון להוציא גם אותך, אז יצאת, ואם הוא לא כיוון להוציא אותך - לא יצאת. זה פשט הלכה שיש לנו בדבר הזה.

בנוסף, חשוב לזכור שהשנה אין לנו את עניין תקיעת השופר מדאורייתא כי ראש השנה יחול בשבת. אז כל תקיעות השופר שיהיו לנו יתרחשו רק ביום השני, יום שני דרבנן. הרבה מהאחרונים נקטו בדעת מרן שבדרבנן מצוות אינן צריכות כוונה. בחווה דעת הוא חולק על זה ואומר שגם בדרבנן צריך כוונה, אבל בכל זאת יש בזה הרבה והרדב"ז כותב ככה שבדרבנן אפשר להקל יותר, אז זה ודאי יותר טוב מכלום. יכוון לצאת ידי חובה בזה, אבל להגיד שהוא יוצא בזה לגמרי, לא. צריך להשתדל להשיג עוד תקיעת שופר עד כמה שאפשר.

(שואל ומשיב | ימי רביעי ב-21:00)