צילום: Shutterstock

האם מי שנמצא בבידוד יכול להצטרף לאמירת סליחות בשידור חי?

הלכות חגי תשרי בצל קורונה | דיני תפילה בימים הנוראים

הרב שלמה אבינר: אם הכוונה לחמישה אנשים שיושבים ביחד ועוד חמישה אנשים בזום, אזי לא ניתן להצטרף. אבל יש בשידור עשרה, עשרים ,שלושים כמו בכותל, הוא שומע ויכול להצטרף.

זה כמו בית הכנסת הגדול באלכסנדריה שבמצרים. מוזכר בסוף מסכת סוכה שהיו שם כפליים, 60 ריבוא מיוצאי מצרים, וכמובן לא שמעו את שליח הציבור. על כן, כשהוא אמר ברכה - השמש הניף דגל והקהל ענה אמן. זה לא אמן יתומה, כי המתפלל יודע מה הוא אומר אמן. קל וחומר פה זה לא אמן יתומה.

(שואל ומשיב | ימי שני ב-21:00)