החלטות מישיבות מועצה 2022

מועצה | החלטות מליאת המועצה

החלטות המועצה באמצעות דוא"ל - דצמבר 2021 - פברואר 2022

החלטות מישיבה מספר 1 | 06/01/2022

החלטות מישיבה מספר 2 | 10/01/2022

החלטות מישיבה מספר 3 | 16/01/2022

החלטות מישיבה מספר 4 | 06/02/2022

החלטות מישיבה מספר 5 | 08/02/2022

החלטות מישיבה מספר 6 | 13/02/2022

החלטות מישיבה מספר 7 | 28/02/2022

החלטות מישיבה מספר 8 | 09/03/2022

החלטות מישיבה מספר 9 | 13/03/2022

החלטות מישיבה מספר 10 | 29/03/2022

החלטות מישיבה מספר 11 | 07/04/22

החלטות מישיבה מספר 12 | 10/04/22

החלטות מישיבה מספר 13 | 27/04/2022

החלטות מישיבה מספר 14 | 01/05/22

החלטות מישיבה מספר 15 | 15/05/22

החלטות מישיבה מספר 16 | 27/05/22

החלטות מישיבה מספר 17 | 2/6/22

החלטת המועצה באמצעות דוא"ל מיום 26/6/22

החלטות מועצה באמצעות דוא"ל - פברואר - יוני 2022

החלטות מישיבה מספר 18 | 26/6/22

החלטות מישיבה מספר 19 | 10/7/22

החלטות מישיבה מספר 20 | 28/7/22

החלטות מישיבה מספר 21 | 14/8/22

החלטות מישיבה מספר 22 | בחירת מנכ"ל - 30/8/22

החלטות מישיבה מספר 25 | 21/9/22

החלטות מישיבה מספר 26 | 18/10/22

החלטות מישיבה מספר 27 | 30/10/22

החלטות מישיבה מספר 28 | 6/11/22

החלטות מישיבה מספר 29 | 14/11/22

החלטות מישיבה מספר 30 | 04/12/22

החלטות מישיבה מספר 31 | 11/12/22