חברי המועצה

מועצה | הודעות

כתב מינוי חברי המועצה

כתב מינוי חבר המועצה שלומי שטיין

כתב מינוי חברת המועצה אורלי גרטי סרוסי

הודעה על הפסקת כהונתו של חבר המועצה נפתלי גליקסברג

הודעה על הפסקת כהונתו של חבר המועצה אבי רט

הודעה על סיום כהונת מועצת תאגיד השידור הישראלי מיום 28 במאי 2020