החלטות מישיבות המועצה 2019

מועצה | החלטות מישיבות המועצה

החלטות מועצה מישיבה מספר 1 | 22.01.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 2 | 03.02.2019

דו"ח ועדת הבדיקה (ועדת השלושה) ונוסח הודעת המועצה בעניין

החלטות מועצה מישיבה מספר 3 | 12.02.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 4 | 11.03.2019

החלטת מועצה מישיבה מספר 5 - בחירת מנכ"ל כאן | 19.03.2019

החלטות המועצה אשר התקבלו באמצעות דוא"ל |  אפריל-מאי 2019

החלטות המועצה שהתקבלו באמצעות דואל בנושא האירוויזיון | אפריל-מאי 2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 6 | 31.03.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 7 | 16.04.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 8 | 28.05.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 9 | 11.06.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 10 | 30.06.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 11 | 16.07.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 12 | 28.07.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 13 | 08.08.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 14 | 27.08.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 15 | 10.09.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 16 | 19.09.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 17 | 22.10.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 18 | 05.11.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 19 | 12.11.2019

החלטות מועצה מישיבה מספר 20 | 10.12.2019