ועדות המשנה

מועצה | הודעות

הרכב ועדות המשנה - 19 ביולי 2021, י' באב תשפ"א

הרכב ועדות המשנה - 1 בפברואר 2021, י"ט בשבא תשפ"א

הרכב ועדות המשנה - 20 בנובמבר 2018, י"ב כסלו תשע"ט

הרכב ועדות המשנה - 21 באוגוסט 2018, י' אלול תשע"ח

הרכב ועדות המשנה - 25 באוקטובר 2017, ה' חשון תשע"ח

הרכב ועדות המשנה - 11 ביולי 2017, י"ז בתמוז תשע"ז

הרכב ועדות המשנה - 24 באוקטובר 2021, י״ח בחשון תשפ״ב

הרכב ועדות המשנה – 20 בדצמבר 2021, ‏ט"ז טבת תשפ"ב

הרכב ועדות המשנה - 10 בינואר 2022, ח' שבט תשפ"ב

הרכב ועדות המשנה - 21 בספטמבר 2022, כ"ה באלול תשפ"ב

הרכב ועדות המשנה - 4 בדצמבר 2022