Languages

כל הסרטונים החדשים, המסקרנים והמעניינים מבית כאן דיגיטל

הבית לעידוד יצירה מקורית בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל. 

רוצים להיות היוצרים הבאים של כאן? ההרשמה לכאן יוצרים בירושלים החלה!