Languages

כאן חינוכית מזמינים אתכם לקחת חלק באתגר המכונה הגדול של "אבודים בריבוע" - בשיתוף מכון דוידסון לחינוך מדעי

תכנית מערכונים מדעית ומוטרפת עם יובל סגל ונעמי לבוב - עכשיו בעונת הפיזיקה

ללמוד דברים מדהימים במתמטיקה באמצעות גלריה אדירה של דמויות מופרעות בעולמות מטורפים!

מזמינים אתכם לנסות ולהתנסות בניסויים מוטרפים אצלכם בבית! בשיתוף מכון דוידסון לחינוך מדעי