שעוסקת במאמץ האנושי להגדיר מהו #נורמלי

עפתם על שלושת הפרקים הראשונים? חכו לשאר! מדי יום שני