מרכינים ראש ומתייחדים עם קורבנות השואה

מפגשי זיכרון מצולמים בסלון עם שורדי השואה