כל הכתבות והסיפורים שנעשו בכאן על אוטיזם. הרצון וההצלחה להשתלב, הקושי להתמודד עם אנשים שלא מכילים והפתרון לקשיי התקשורת