t

גיבורי העונה החדשה שלנו יצאו להשיב לחייהם אדם אהוב שנטש את אורח החיים החרדי, או שהם עצמם היו אלה שבחרו בדרך אחרת. האם ניתן לגשר על הפערים? הצטרפו למסע המרגש אל נבכי היחסים המורכבים שבין חילונים לדתיים

חמישה ישראלים שיוצאים למסע לשם החזרת אדם אהוב לחייהם, לאחר שהקשר עימו נותק בעקבות עזיבת אורח החיים החרדי

חמישה ישראלים, בני המגזר החרדי או שהשתייכו אליו בעבר, שהופכים למתווכים לטובת שיקום הקשר עם בן המשפחה האובד