t

התכנית ששבתה את כולנו עם שאלות אנונימיות מהבית ותשובות אמיתיות מהלב

כאן מכירים

מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לדיג'יי בחתונה?

כאן מכירים את מי שהרימו אלפי אירועים ושרדו את התקלות ההזויות ביותר

אנשים שחיים על בירה

בירה עם במבה, עם ביצי שור או עם הפלפל החריף בעולם? האנשים שטעמו הכל

מה תיירים באמת חושבים עלינו?

תפסנו תיירים ושמענו מה הם חושבים על המחירים, המסיבות והחוצפה כמובן

כאן מקשיבים

חזרתי לאהבת נעורי

היא התחתנה והקימה בית חרדי אבל עמוק בפנים ידעה שהיא נמשכת לנשים

הייתי אילמת

רק בגיל 14 הצליחה שירז לדבר כמו כולם, עקב אילמוּת סלקטיבית.

ארבעת ילדיי עם אוטיזם

אחרי שהצליחה לאסוף את השברים, טלי הבינה שהיא חייבת להיות חזקה למענם