אורחות חוקרות: דוקטור נועה אלבלדה, דוקטור אירנה בוטוויניק, דוקטור שירי רזניק, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ