עורך: יונתן גת
מגישים: יונתן גת, דן ערב ודוד גורביץ' 
הביא לשידור: שלומי בנעטיה

לפרק "גיבור תרבות" על חייה ויצירתה של יונה וולך