רשימת שירים:

The Serpent Power - Golden Dawn
The Heavy - Sixteen
Sofa Surfers - Broken Together
Warmduscher - Standing on the Corner
The Ghost Of A Saber Tooth Tiger - Comic Strip
El-P - Constellation Funk
Panama Cardoon - Moliendo cafe
PRyhme - U Looz
Rick James - Mary Jane
Jon hopkins - Everything Connected