t

ספיישל של חצות בתכנית מיוחדת במלאת 15 שנה למותה של המוזיקאית הגדולה נינה סימון. המעורבות הגדולה שלה במאבק של אחיה האפרו-אמריקאיים גבתה מחיר כבד שהיא נאלצה לשלם בקרירה ובחייה האישיים. יואב יפת הקדיש את התכנית השבוע לשירי המחאה של נינה סימון ולשירי הבדידות שבאו אחריה.