חוקרת אורחת: פרופסור מירב אחישר, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ
לפרק השני