עורך: יונתן גת

מגישים: יונתן גת ודני מוג'ה

טכנאי: שרון לרנר

הביאו לשידור: איל שינדלר ושלומי בנעטיה

תודה מיוחדת לעידו דוד כהן על עזרתו לתוכנית