חוקרת אורחת: פרופסור מונא חורי כסאברי, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ