כיצד נעשה המעבר הטכני משפת האם של הזמר לשפה בה עליו לשיר, ההבדלים בין השפות, ובין ההגיות השונות הנדרשות מבחינת מיקום הלשון והשפתיים לתפעול האותיות והעיצורים. על טקסט וסבטקסט החבוי בליברטו וכיצד בא לביטוי בשירה, ועל העבודה הפסיכולוגית המתקיימת מול זמרים בעלי שם.