1. "הלכו לעולמם" (מתוך "ספר המתים"), קריאה מפי: אבא קובנר
2. "בהרי ירושלים", קריאה מפי: אמיר גלבוע
3. "חמסין של ניסן", קריאה מפי: ט. כרמי (כרמי טשרני)
4. "תל-אביב 1935 (שיר פותח בסדרה "המסע הקצר ביותר"), קריאה מפי: ט. כרמי (כרמי טשרני). 

5. "אחרונים בשדה", קריאה מפי: רנה שני
6. מתוך "העץ" (החלק הרביעי), קריאה מפי: רנה שני
7. "איך נשכח את פניך", קריאה מפי: עוזר רבין
8. "מזמור לילה", קריאה מפי: עוזר רבין
9. "והשיר אשר לא כתבתיו" (מתוך הספר "שארית החיים"), קריאה מפי: טוביה ריבנר
10. "מחלה" (מתוך הספר "שארית החיים"), קריאה מפי: טוביה ריבנר
11. "אולי כאן נגמרת דרכי", קריאה מפי: אמיר גלבוע
12. "מה ישאר", קריאה מפי: רנה שני
13. " "בלי כותרת" (האמנם עוד יבואו ימים), קריאה מפי: אבא קובנר