השירים שהופיעו בפרק:
"התחלה" מתוך "הפה הפיזי" (הוצאת הקיבוץ המאוחד)
"עץ" מתוך "אנך ואנחה" (הוצאת הקיבוץ המאוחד)
"לנומשו" מתוך "שירים 1990־1994" (הוצאה עצמית)
"אני מקישה על גופי המת" מתוך "אנך ואנחה" (הוצאת הקיבוץ המאוחד)
"איש לא חיבק את הים" מתוך "אנך ואנחה" (הוצאת הקיבוץ המאוחד)
שלושה פרגמנטים מתוך "Thinkerbell" (הוצאת הקיבוץ המאוחד)
"כן, הם נשואים" מתוך ספר בכתובים.