לחלק השני של התכנית
 עורך: יונתן גת

מגישים: יונתן גת, דן ערב ודוד גורביץ' 

הביאו לשידור: שלומי בנעטיה ואיל שינדלר