השירים שהופיעו בפרק:
"פרימה" מתוך "אמצע הבשר" (הוצאת הקיבוץ המאוחד)
"עושק" מתוך "אמצע הבשר" (הוצאת הקיבוץ המאוחד)
"שפת האהבה" מתוך "אמצע הבשר" (הוצאת הקיבוץ המאוחד)
"אני רואה אותך" מתוך "אמצע הבשר" (הוצאת הקיבוץ המאוחד)