רשימת שירים:

Te'amir - Hanesha
Asha Puthli - Space Talk
ZZ Top - Sharp Dressed Man
Betty Harris - There's A Break In The Road
Wooden Shijps - Already Gone
The Electric Peanut Butter Company - The Devil
The Sorcerers - The Anderson Spectrum
Jerry Garcia & Merl Saunders - Keepers