רשימת השירים בתכנית: 

אלה רונן - הריסות תל אביב 

אלה רונן - הסדר הישן 

Ella Ronen - Army Song 

Ella Ronen - Please  

Nomke- Danger  

Dida - Apology  

פורטיס - שקיעתה של הזריחה  

אלה רונן - מר וגברת ישר 

Ella Ronen - A Birthday Greeting

אלה רונן - אל תבואי 

אלה רונן - הדרך לביתך 

Belle & Sebastian - Lord Anthony