משתתפים: חוקרי הספרות פרופ' חנה הרציג, פרופ' חנה נוה ופרופ' אברהם בלבן