משתתפים: הסופר א.ב. יהושע, חוקרת הספרות פרופ' ניצה בן דב